Ride of Light

img

Lördagen den 13 december är det dags för årets Ride of Light! Precis som förra året träffas vi på Gustav Adolfs Torg utanför Burger King. Nytt för i år är att vi har ett samarbete med Slow Roll Malmö!

Vi samlas kl 15.15 och cyklar från Gustav Adolfs torg kl 15.30. Cykelbelysning är obligatorisk! Pimpa din cykel med belysning av alla de slag och häng med! Ja varför inte pynta dig själv också!

Vad är Ride of Light? Ride of Light är en cykelparad med syfte att sprida ljus i mörkret. Förutom att visa hur viktigt det är med belysning på cykeln samlar vi också in pengar till Barncancerfonden tillsammans med Team Rynkeby.

Cykelparaden anländer till Folkets park kl 16.30. Här blir det Luciafirande och på plats finns Cykelfrämjandet, Team Rynkeby, Weathergoods och iFlag. Passa på att prata cykling, cykelkläder för kvinnor, testa snygga cykelhjälmar och skänk en slant till Barncancerfonden.

Varmt välkomna!On Saturday the 13th of December it´s time for Ride of Light 2014! Just like last year we meet at Gustav Adolfs Torg outside Burger King. New for this year is that we have a partnership with Slow Roll Malmö!

We gather at 15.15 and bike from Gustav Adolfs torg at 15.30. Bicycle lights is obligatory! Pimp your bike with lights of all kinds and join us! Why not decorate yourself as well!

What is Ride of Light? Ride of Light is a bicycle parade with the aim of spreading light in the darkness. In addition to showing how important it is to have lights on your bike we also collect money for Barncancerfonden (Children’s Cancer Foundation) together with Team Rynkeby.

The bike parade arrives at Folkets park at 16.30 where it will be the Lucia celebrations and also time to meet Cykelfrämjandet Malmö, Team Rynkeby , Weathergoods and iFlag . Take the opportunity to talk about cycling, bicycle clothes for women , test stylish bike helmets and donate to Barncancerfonden.

Welcome!